Vores kerne ydelser indenfor RÅDGIVNING

Vores rådgivningskompetencer tager udgangspunkt i mere end 30 års erhvervserfaring på mange niveauer i ind- såvel som udland.

Har du brug for projektledelse – så klarer vi også det!

EBBESEN activities logo - rådgivning

PROFESSIONELT BESTYRELSEARBEJDE:

Med baggrund i mange års erhvervserfaring på direktionsniveau i store internationale virksomheder i Norden, tilbyder vi at indgå i bestyrelsearbejde med fokus på digital omstilling, forandringsledelse og/eller opkøb.

EBBESEN activities logo - rådgivning

STRATEGISK
RÅDGIVNING

Vi tilbyder strategisk rådgivning til virksomheder, store som små, med fokus på opnåelse af bundlinieresultater som følge af digital omstilling, større forandrings projekter eller i forbindelse med opkøb og/eller sammelægninger.

EBBESEN activities logo - rådgivning

STRATEGISK OG OPERATIONEL MARKEDSFØRING

Vi tilbyder støtte til virksomheder i deres forsøg på at etablere sig eller styrke deres position på de nordiske markeder. Vi har erfaring med 'go2market' strategier og ekspansion i de nordiske og baltiske lande.

EBBESEN activities logo - rådgivning

LEDERUDVIKLING

Med erfaringer fra bl.a CBS fuldtime MBA program tilbyder vi mentorordninger eller coachning på flere niveauer i organisationen. En form for personlig træner også på det mentale plan.

Vores leverancemodel

Leverancemodel | EBBESEN activities

Kort fortalt evner vores model ud fra fire perspektiver (strategi, resultat, kapacitet, indflydelse) at analysere udgangssituationen, definere det/de ønskede målscenarie(r) samt definere en velgennemtænkt implementeringsplan, der gennem agile iterationer afprøves i kontrollerede miljøer, justeres og korrigeres om nødvendigt således at den endelige implementering gennemføres med maksimalt udbytte og fremdrift. Modellens består af tre faser:

  • Analyse fasen – der analyserer udgangssituationens styrker, svagheder og udfordringer.
  • Design fasen – der definerer ideer og succeskriterier samt skaber en forståelse for de aktiviteter og ændringer, der skal nås.
  • Implementeringsfasen – der gennem agile, iterative sprints tester designfasens hypoteser og sluttelig bekriver implementering og tilgang af den foreslåede løsning.

Vores model er fuldt adaptiv, den er baseret på læring og forståelse af den aktuelle situation for bedre at blive udstyret med en indsigt af det fremtidig målbillede. Modellen skaber betingelser for succes ved at engagere interne teams og skabe følelsen af ‘at sammen vil vi levere levedygtige og bæredygtige løsninger ‘.

LÆS MERE om vores leverancemodel

EBBESEN -activities -ApS -Kombi -Logo -Grøn