Vores leverance model

Leverancemodel | EBBESEN activities

© copyright: EBBESEN activities Aps, 2016

MÅL OG LEVERANCER

Kort fortalt evner vores model ud fra fire perspektiver (strategi, resultat, kapacitet, indflydelse) at analysere udgangssituationen, definere det/de ønskede målscenarie(r) samt frembringe en velgennemtænkt implementeringsplan, der gennem agile iterationer afprøves i kontrollerede miljøer, justeres og korrigeres om nødvendigt således at den endelige implementering gennemføres med maksimalt udbytte og fremdrift. Modellens består af tre faser:

 • Analyse fasen – der analyserer udgangssituationens styrker, svagheder og udfordringer.
 • Design fasen – der definerer ideer og succeskriterier samt skaber en forståelse for de aktiviteter og ændringer, der skal nås.
 • Implementeringsfasen – der gennem agile, iterative sprints tester designfasens hypoteser og sluttelig bekriver implementering og tilgang af den foreslåede løsning.

Vores model er fuldt adaptiv, den er baseret på læring og forståelse af den aktuelle situation for bedre at blive udstyret med en indsigt af det fremtidig målbillede. Modellen skaber betingelser for succes ved at engagere interne teams og skabe følelsen af ‘at sammen vil vi levere levedygtige og bæredygtige løsninger ‘.

ANALYSE FASE

Denne fase lægger grunden til en forståelse af den aktuelle situation og skaber en platform for succes i den næste fase.

I analysefasen, opnår vi en fælles forståelse af den nuværende situation gennem følgende persoektiver:

 • Strategi
  Strategier, mål og definitioner.
 • Resultat
  Det ønskede målbillede i form af ønskede resultater, finansielle som non-finansielle. 
 • Kapacitet
  Aktiver og ekspertise(r) der genererer resultater
 • Indflydelse
  Ude fra kommende faktorer der influerer organisationen.

Sammen identificerer vi og afdækker styrker, der gør din organisation succesfuld. Vi analyserer markedet i opererer i, og identificerer de begrænsninger, der hindrer jeres udvikling. Denne fase omfatter også analyse af jeres eksisterende produkt- og service portefølje, udviklingsportefølje, samt organisationens styrker og svagheder. Dette har til formål at opnå en bedre og bredere forståelse af nuværende situation, udfordringer og blokeringer.

Analysfasens hovedleverancer omfatter:

 • Fælles forståelse af de drivende kræfter, der danner grundlag for jeres nuværende strategi. For eksempel, finansielle mål, aktuelle projekter og forandringsprogrammer mv..
 • Analyse af igangværende og fremtidige aktiviteter i forbindelse med organisationens evne til at levere disse.
 • Inspirationworkshops for at indsamle ideer fra andre organisationer og brancher.

DESIGN FASE

I design fasen, støtter vi jeres team til at identificere det nye målbillede og formulere en plan for forandring med en klar dagsorden.

Design fasen lægger grunden for at skabe resultater baseret på:

 • Klart definerede slutmål, ved at analysere det/de gap, der skal slås bro over.
 • Interne såvel som eksterne kræfter, der vil/kan drive forandringsrejsen.
 • Betingelserne for ændringerne baseret på organisatoriske krav, de krævede ændringer og definerede mål.

I denne fase, vi identificere de betingelser og lægge fundamentet for en succesfuld forandring. Fokus vil være på den indre forvandling, med en klar vurdering af eksterne påvirkninger og effekter. Resultatet består af definerede sprints til den kommende forandringsplan, der omfatter processer, mennesker og teknologi.

Design fasens hovedleverancer inkluderer:

 • Konsensus om det ønskede udgangspunkt og de gap, der skal overvindes.
 • En detaljeret plan for forandring med efterfølgende afprøvning og justering.
 • Klare kriterier for at opnå de kortsigtede- såvel som langsigtede mål.

GENNEMFØRELSE FASE – DETALJEREDE LØSNING OG SYNTESE

Vi vil levere klare sprints med en agil- og iterativ tilgang. Sammen vil vi sikre gennemførelsen af ændringsplanen. Efter hver sprint vil vi udlede erfaringer og foretage justeringer, hvor de er nødvendige for det næste sprints succes.

Hver sprint vil være veldefineret med betingelser, omfang og mål.

 

Denne model blev designet afprøvet og justeret under en stor international ‘merger’ og har siden vist sin værdi i store såvel som i små forandringsprojekter.