EBBESEN activities logo - rådgivning

STYRELSESYRKE:

Baserat på många års yrkeserfarenhet på chefsnivå i större internationella företag i Norden, erbjuder vi att engagera på styrelsenivå med fokus på digital transformation, förändring och / eller förvärv.

EBBESEN activities logo - rådgivning

STRATEGISK RÅDGIVNING:

Vi erbjuder strategisk rådgivning till företag såväl stora som medelstora, med fokus på att uppnå nedersta raden resultat tack vare digital transformation, större förändringsprojekt eller i samband med förvärv och fusioner.

EBBESEN activities logo - rådgivning

STRATEGISKA OCH OPERATIV MARKNADSFÖRING:

Vi erbjuder stöd till företag i deras ansträngningar att upprätta eller stärka sin position på de nordiska marknaderna. Vi har erfarenhet av "go2market" strategier och expansion inom Norden och Baltikum.

EBBESEN activities logo - rådgivning

LEDARUTBILDNING:

Med erfarenhet från t.ex. Copenhagen Business School (CBS) kan vi erbjuda mentorskap alternativt coaching på olika nivåer i organisationen. En personlig tränare även på den mentala nivån.

Vår leveransmodell

Leverancemodel | EBBESEN activities

LEVERANSMODELL: SYFTE OCH LEVERABLER

Vår modell är uppbyggd av tre faser. I korthet går modellen ut på att analysera nulägets förmågor, definiera en väl genomtänkt plan samt att därefter aktivitets-sätta den för att nå det önskade börläget.

  • Analysfasen – för att förstå styrker, svagheter och utmaningar.
  • Strategisfasen – för att definiera framgångsfaktorer, skapa. förståelse av vilka aktiviteter och förändringar som behöver uppnås.
  • Implementeringsfasen – för att implementera lösningförslaget och ansatsen.

Vår modell är helt adaptiv, den bygger på ett lärande och förståelse av nuläget för att bättre rustas med insikt om ett framtida börläge. Modellen skapar förutsättningar för att nå framgång genom att engagera interna team och skapa känsla för snabbhet. Tillsammans kommer vi lägga fram genomför- och hållbara lösningar.

LÄS MER

EBBESEN -activities -ApS -Kombi -Logo -Grøn