Vores navn

Vores navn

VI ELSKER DETALJER!

At fastlægge navnet på sit nye virke er utvivlsomt et vigtigt led i opstartsfasen. Processen består ikke udelukkende af kreativ brainstorming, opslag på Google og ordlege, men er også præget af strategi og praktiske forhold, som fx et ledigt domæne. 

Når du starter din egen virksomhed, sætter du dit helt unikke præg på det, du er ved at skabe. Navnet har således stor betydning for, hvordan din virksomhed skal identificeres, hvad den skal afspejle, og hvilken værdi den tilfører. 

Mange overvejelser har fundet sted under vores udvikling – og blev en balanceakt af praktisk karakter, funktionelle kriterier og mavefornemmelser. 

 

Sammensætninger af vores forbogstaver har været i spil sammen med en række lokaltklingende og deskriptive navne. Vi lagde stor vægt på, at navnet skulle være simpelt og catchy. Det blev det!. Vi landede på vores begges yndlingforslag: Kom,ma som siden er blevet til: bureauet kom,ma.

For os er navnet på vores virksomhed et figurativt signal, som hurtigt viser, hvad vi gerne vil genkendes for. Vores valg, Kom,ma, er altså flerdimensionel, da den både er deskriptiv og associativ. Med andre ord hører kommaet til tegnsætning og leder derfor hurtigt tankerne over i korrekturlæsning og tekster. Således beskriver den også meget hurtigt et formål med virksomheden. Vi har ikke mindst indlejret flere betydninger i det samlede udtryk. Dels i kraft af visualiseringen og selve tegnet i ordet, dels via komprimeringen af kommunikation til „kom“ og markedsføring til „ma.